سال جهش تولید

شهر هوشمند پایدار  اصفهان  يك روش مديريت يكپارچه و بهم پيوسته جهت بهبود كيفيت زندگي، افزايش بهره وري عملكرد خدمات شهري ، ايجاد فضاي رقابتي بین ارائه دهندگان خدمات واطﻤينان خاطر از تامين نيازﻫاي نسل ﻫاي آينده می باشد  که با درنظر گرفتن ﻫﻤه جنبه ﻫاي حياتي يك شهر اعم از اقتصادي، اجتماعي و محيطي و استفاده از بستر تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی  به پیاده سازی این روش می پردازد

اخبار

مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۱۵ خدمت در شهرداری بر روی میز خدمت فراهم شده و شهروندان اصفهانی می‌توانند...

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: تولید سامانه‌های حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری و سازمان‌های وابسته باعث...

خلاف تصور رایج که هوشمندی شهرها را تنها به ارائه خدمات شهرداری‌ها با استفاده از فن‌آوری اینترنتی محدود می‌دانند، شهری هوشمند است که...